ကျောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ကျောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ချောက်)သည်အမှတ်(၁၅)နယ်မြေ၏ ချောက်-မကွေးကားလမ်းမကြီး၏ အနောက်ဘက်ဘေးတွင် ကပ်လျက်တည်ရှိပါသည်။ နယ်မြေအကျယ်အဝန်းမှာ(၂၂.၂၇)ဧက ရှိပါသည်။ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ချောက်) ကို(၁၉၇၃)ခုနှစ်-နိုဝင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
မျှော်မှန်းချက် လူမှုစည်းပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အပံ့ပြုရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်ဝသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ကြားလေ့ကျင့် မွေးထုတ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ (က)တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲနှင့်အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းတို့မှအောင်မြင်သူများအတွက်ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော အသက်‌မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချ လေ့ ကျင့် ပေးရန်။ (ခ)ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်ရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် နည်းပညာရှင်များနှင့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကိုမွေးထုတ်ပေးရန်။ (ဂ)နိုင်ငံတော်နှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၌မိမိတို့တတ်မြောက်ထားသောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်များဖြင့်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။ (ဃ)ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနိုင်ရန်။
စဉ်အမည် ပညာအရည်အချင်း တာဝန်ထမ်း
ဆောင်ခဲ့သောခုနှစ်
ဦးကျော်ဇံA.G.T.I(EP),B.Sc
၂၄.၂.၇၃ မှ ၂၀.၆.၇၇ထိ
ဦးညွန့်ရှိန် B.Sc ၂၁.၆.၇၇ မှ ၁၈.၉.၁၉၈၂ထိ
ဦးအောင်ဝင်း B.E(Mech:) ၁၉.၉.၈၂ မှ ၅.၈.၁၉၈၄ထိ
ဦးကံမြင့် B.E(Civil)
၆.၈.၁၉၈၄ မှ ၁၉.၁၀.၁၉၈၉ ထိ
ဦးသိန်းဇံ B.E(Mech:) ၂၀.၁၀.၈၉ မှ ၂၀.၃.၁၉၉၁ ထိ
ဦးမျိုးသန်း B.E(Civil) ၂၁.၃.၉၁ မှ ၁၀.၅.၁၉၉၄ ထိ
ဦးမြင့်ဌေး B.E(Mech:) ၂၆.၅.၉၄ မှ ၁၇.၁၁.၁၉၉၉ ထိ
ဦးကြည်ဌေး B.E(Mech:) ၁၈.၁၁.၉၉ မှ ၉.၈.၂၀၀၂ ထိ
ဒေါ်တင်မာရီ B.E(EP)၂၂.၁၀.၂၀၀၂ မှ ၂၃.၃.၂၀၀၃ထိ
၁၀ဦးသန့်ဇင်စိုး M.E(EP) ၂၄.၃.၂၂၀၀၃ မှ ၇.၁.၂၀၀၄ ထိ
၁၁ဒေါ်ဝင်းမာ M.E(Chem:),DAC ၈.၁.၂၀၀၄ မှ ၈.၂.၂၀၀၅ ထိ
၁၂ဦးအောင်မြင့်ဝေ M.E(Met),Russia ၁.၃.၂၂၀၀၅ မှ ၂.၁၁.၂၀၀၈ ထိ
၁၃ဦးဇော်ဝင်းထွန်း M.E(Mech:) ၃.၁၁.၂၀၀၈ မှ ၂၉.၅.၂၀၁၈ ထိ
၁၄ဒေါက်တာအောင်သိန်းစိုးPh.D (Mech)မှ ယခုအထိ
Hacked By MrVGunz ss
Hacked By MrVGunz
Hacked By Iranian Hackers
[!] Hacked By MrVGunz [!]— Gmail —
— Twitter —
— Telegram —
— Instagram —

IF YOU MAKE THE SLIGHTEST MOVE YOUR TEETH WILL CHOPPING IN YOUR MOUTH